öabtöabt dkaböabt ihldin kültürü ve ahlak bilgisiimam hatip lisesi meslek dersleri
DOLAR
28,9162
EURO
31,1472
ALTIN
1.884,35
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Hafif Yağmurlu
12°C
İstanbul
12°C
Hafif Yağmurlu
Perşembe Hafif Yağmurlu
9°C
Cuma Hafif Yağmurlu
7°C
Cumartesi Çok Bulutlu
10°C
Pazar Az Bulutlu
11°C

2022 ÖABT DKAB-İHL İslam Felsefesi Ders Notları

2022 ÖABT DKAB-İHL İslam Felsefesi Ders Notları
ÖABT Rehber -ÖABT (DKAB-İHL) Hap Bilgiler Cep Kitabı
A+
A-

Yabancı eserlerin  tercümesi    ilk   kez   Hz.    Ömer  zamanında    oldu (HÜDAİNAME – Pehlevice’den Arapça’ya çevrildi.)

 Hz. Ömer dönemi meşhur mütercim (SABİT B. KURRA)

 Hermes geleneğinin İslam dünyasına kattığı ilimler (ASTROLOJİ | SİMYA | HURUFİLİK | BÜYÜCÜLÜK)

 Mektepler (İSKENDERİYE  |  NUSAYBİN – Urfa  |  CÜNDİŞABUR – İran | ANTAKYA | HARRAN – Urfa)

Felsefi Ekoller

 • MEŞŞAİYYE (İslam Aristocuları /   Yürüyücüler    /   İbn-i Rüşt, Kindi, Farabi, İbn-i Sina)
 • RİVAKİYYE (Stoacılık / Osmanlı düşünürü Mehmed efendinin unvanı “ÜSTÜVANİ”)
 • İŞRAKİYYE (Şehabeddin Sühreverdi El Maktul / Doğu hikmetinin son aşaması / Nur kavramı önemlidir)
 • İHVANU SAFA (Gizemli Ansiklopedistler      / Eserleri: Resail   /   Yeni Eflatuncular / Harflere önem verirler)

Bağımsız Filozoflar

 • GAZZALİ (Felsefesi özetleyen eseri: Makasudul Felasife / Nedensellik ilkesini tenkit etmiştir)
 • EBUL BERAKAT EL BAĞDADİ (Eseri: Muteberi fil Hikme / Etkilenen kişi: Davud-u Kayser)
 • İBN HALDUN (Eseri: El Mukaddime / Endülüslü Alimdir)

  İslam Düşünce Okulları (KELAM |  FELSEFE | TASAVVUF)

 İslam   Felsefe     Okulları      (TABİATÇILIK | DEHRİCİLİK-ZAMANCILIK   |   MEŞŞAİLİK | İŞRAKİLİK)

 İslam felsefesinde Materyalistler (CABİR B. HAYYAN | EBUBEKİR RAZİ)

 Meşşailere göre Aklın gelişim evreleri (KUVVET HALİNDEKİ AKIL – FİİL HALE GELMİŞ AKIL – MELEKE HALİNDE AKIL – MÜSTEFAD AKIL)

 Tüm kültürel gelenekleri Kur’an-Hadis’in zahiri anlamına nispetle eleştiren (İBN HAZM)

Doğu İslam Filozofları

 • KİNDİ (Lakabı: Feylesofu’l Arap / İlk İslam filozofu / İlk Bilim tasnifi yapan kişi / İlk Meşşai filozof / Beytul hikme’de hoca)
 • FARABİ (İlimleri ayırdığı eseri: İhsaul ulum / Erdemli Devlet / Sudur nazariyesi)
 • İBN-İ SİNA (Eş şeyhurreis / Batı’da Avicenna / İlk felsefe-ilimler ansiklopedisi meydana getirdi)

 Farabi’ye göre Faziletler (NAZARİ | FİKRİ | AHLAKİ | AMELİ)

 Farabi’ye göre Erdemli devlet teorileri (ONTOLOJİK | BİYO-ORGANİK | FITRAT | ADALET)

 Farabi’ye göre Erdemsiz devletler (SAPIK | FASIK | DEĞİŞEBİLEN | CAHİL) Batı /

Endülüs İslam filozofları

 • İBN BACCE (İlk Batı İslam filozofu / İbnüs-Saiğ / Batı’da Avempace)
 • İBN TUFEYL (Tek eseri:   Hay Yekzan   /   Eserindeki kahramanlar: Absal – Salomon)
 • İBN RÜŞT (Eseri: Faslul Makal / Sarih / Batı’da Commedatör)

 İbn Bacce’ye göre Akıllar  (CUMHUR – Her şeyi idrak edenler    |  SÜEDA

– Filozoflar | NÜZZAR – Tabiat ve Matematikle uğraşanlar)

 Mütevahhid / Yalnız adam, toplumun geneli gibi yaşamayan “Ayrık otu” dur. (İBN BACCE)

Çağdaş İslam Düşünürleri

 • CEMALEDDİN AFGANİ (Peygamberlik, sanattır / Politik Panislamizm kahramanı / Muhammed Abduh ile “Urvetul Vuska” gazetesini çıkardılar)
 • BABANZADE AHMED NAİM (Sahihi Buhari’nin Tercüme-Şerhini yaptı)
 • ELMALILI HAMDİ (2. Abdulhamit’in tahttan indirilmesi için “Hall” fetvası yazdı)
 • MUHAMMED İKBAL (Pakistanlı şair / Mevlana’dan etkilenmiştir)
 • NURETTİN TOPÇU (Felsefe alanında doktora yapan ilk Türk öğrenci/ İsyan Ahlakı)
 • ROGER GOROUDY (İman fenomeni kavramını kullandı)

 Gazzali göre Felsefi ilimler (RİYAZİYAT | İLAHİYAT | MANTIK | TABİİYAT)

 İBN HALDUN (En meşhur tarihçi / Bedevi-Hadari yaşam / Umran ilmi)

 Aristo’nun Arapçaya çevrilen eseri (HERMENÖTİK      >    KİTABUT TEFSİR)

 İbn-i Sina’nın Felsefi anlamda yazdığı ilk eseri (DANİŞMEND-İ ALAİ)

 Evrenin başlangıcı-sonu olmadığını ve Bilgi konusunda sadece duyulara güvenen akım (DEHRİYYE – ZAMANCILIK)

 İslam düşüncesinde Mistik-Felsefi geleneği başlatan kişi (SÜHREVERDİ)

 Dehriyye ekolünün meşhur temsilcisi (İBN RAVENDİ)

 Meşşaiyye ekolünde “Tam Aristocu” olarak bilinen kişi (İBN RÜŞT)

 Muhafazakar İslam ekolünün kurucusu (MUSTAFA SABRİ EFENDİ)

 Sudur nazariyesi kurucusu (PLOTİN)

 İbn Mukaffa çevirisi olan “İsagoji” eserinin sahibi (PORFİRUS)

 Reybiyye – Şüphecilik temsilciler (İBN MUKAFFA | EBUL ATAHİYYE)

  Ebubekir er Razi’ye göre 5 Ezeli esas  (ALLAH  |  RUH  |  HEYULA-MADDE | HALA-MEKAN | ZAMAN)

 Meşşai filozoflar; Varlıkta Realist, Bilgide Rasyonalist, Ahlakta Mutçudur

 Yaratma Nazariyesinin İslam dünyasında temsilcileri (KİNDİ | İBN RÜŞT)

 Sudur Nazariyesinin İslam dünyasında temsilcileri (FARABİ | İBN-İ SİNA)

 İhvanu  Safa’ya  göre Toplum tabakaları      (ÇIRAKLIK   MELİKLİK  LİDERLİK  MELEK)

 Evrim teorisi – Tekamül Nazariyesini savunan akım (İHVANU SAFA)

 İhvanu Safa, Hurufilik anlayışı yani Rakamlara önem vermiştir.

 Farabi’nin, Allah’ın varlığını ispat için kullandığı yöntem (KOZALİTE)

 İslam Felsefesinde “Altın Çağ” olan dönem (İBN-İ SİNA DÖNEMİ)

 Tehafüt geleneğini başlatanlar (GAZZALİ | İBN-İ RÜŞT)

 Gazzali’ye göre Hakikatı Arayanlar (KELAMCI | FİLOZOF | BATINİ | SUFİ)

 Gazzali, Felsefecileri 3’e ayırır (DEHRİ | TABİİ | İLAHİ)

 Gazzali’ye göre İman 3 derecedir    (HALKIN İMANI | KELAMCILARIM İMANI | ARİFLERİN İMANI)

Filozofların küfre düştüğü konular (Gazzali)

 • Alemin Kadim sayılması | Haşrin ruhani olacağı
 • Allah’ın cüzi olan şeyleri bilmediği

 Osmanlı düşüncesinde etkili olanlar (FAHREDDİN RAZİ | İBNUL ARABİ)

 İşrakiliğin Anadoludaki temsilcisi (HAMİD EL KİRMANİ) Osmanlı Klasik dönem düşünürleri

 • DAVUD-U KAYSER (İbnul Arabi’nin “Vahdeti Vücud” kavramını kabul etti)
 • ŞEYH BEDRETTİN SİMAVİ (Eseri: Varidat | Ehli sünnete aykırıdır)
 • MOLLA FENARİ (Fahreddin Razi ekolünü benimsedi | Anadolu’ya Aristoculuğu getirdi)

 Ahlakın mümkün olmadığını savunan (AHLAKİ RÖLATİVİZM)

 İslam Ahlakının kaynakları (VAHİY ve AKIL)

 Kur’an-ı kerimde Peygamberimize (s.a.v) verilen unvan (USVE-İ HASENE)

  Nassi Ahlak teorisinde Ahlaki davranışlar (HELAL |  HARAM | YASAK)

 Ahlaki değerlerin mutlak olup fiillerin değişmez olduğunu savunan mezhep (MUTEZİLE)

 Karakterci Ahlak Teorileri (FELSEFİ | TASAVVUFİ)

 Tasavvuf dönemleri (ZÜHD  TASAVVUF  TARİKAT)

 Tasavvufta kalbin, nefsin ve ruhun terbiye edilmesi (SEYRİSÜLUK)

 Tarikatla ile ilgili kavramlar (PİR – Tarikat kuran | ŞEYH – Tarikat önderi

| MÜRİD – Tarikata giren | RABITA – Müridin Şeyhe bağlanması) Tarikatler

 • KADİRİLİK (Kurucu: Abdulkadir Geylani / Cehri-Sesli zikir vardır)
 • YESEVİLİK (Kurucu: Ahmed Yesevi / İlk Türk tarikati)
 • NAKŞİBENDİLİK (Kurucu: Bahaeddin Nakşibend / En yaygın tarikat)
 • RUFAİLİK (Kurucu: Ahmed Rufai / İlk Sufi tarikati)
 • KÜBREVİLİK (Kurucu: Necmeddin Kübrevi)

 Filozoflara göre İnsan bütün mevcudatın özetidir (ZÜBDE-İ ALEM)

FAZİLET REZİLET GÜÇ
Hikmet Cehalet Nazari
İffet İffetsizlik Şehevi
Adalet Zulüm Ameli
Cesaret Korkaklık Gazap

 Filozoflara göre Nefis Çeşitleri (NEFSANİ | HAYVANİ | NEBATİ)

 İslam Ahlakında başkasını kendisine tercih etme (İSÂR)

 İslam Ahlakında başkalarıyla bir arada yaşama (ÜNS)

 Dinimizde İman sonrası benimsenen ve İslam Ahlakının en önemli ilkesi (DOĞRULUK)

 İslam Ahlakında Temel erdemlerin amacı (SAADET/MUTLULUK)

 İş  Ahlakında   Temel   esaslar   (İYİ  NİYETLİLİK  | ADALET  |  İHSAN-  MÜSAMAHA | ÇALIŞKANLIK | HAKSIZLIKTAN KAÇINMA)

İşverende bulunması gereken Ahlaki özellikler

 • Liyakat ve Hakkaniyet
 • Zekat ve Sadakasını vermek
 • Mesuliyet ve Kardeşlik
 • İş hırsıyla ibadetlerini ihmal etmemek Erdem – Ekonomi ilişkisi
 • HAK / ADALET         Minumum
 • GÜVEN / İYİLİK        Mutedil
 • SEVGİ / MERHAMET        Maksimum İslam Çevre etiği kuramları ve ilkeleri
 • MENFAAT (Nimet / Ayet ilkesi)
 • HİKMET (Ubudiyet / Kutsiyet ilkesi)
 • MESULİYET (Emanet / Hilafet ilkesi)
 • FAZİLET (Merhamet / Muhabbet ilkesi)

Ahlakla ilgili Önemli Kavramlar

 • TUL-İ EMEL (Zevk ve Sefa için çok yaşamayı istemek)
 • UCB (Yaptığı ibadetler ve iyiliklerle övünmek)
 • TAMA’ (Dünya nimetini haramda aramak)

 İslam Ahlakında Adalet ve Tevhid arası bağlantı kuran (İBN MİSKEVEYH)

 Gazali Akıl ve Nakili, “Güneş ve Göz” olarak nitelendirir.

 İnsanın Alemle düzenli irtibat kurmasına izin veren kuvvet (NUTUK)

 İyiliği emredip Kötülüğü nehyetmek yerine Susmak (MÜDARA)

 İslam Ahlakında Evlilik için denkliği ifade eden kavram (KÜFÜVVET)

 Aklın, Ahlak ilmi içerisinde görevleri     (TASNİF |  TAFSİL   | TAHSİL | TEDKİK | TAHKİK)

Yazarlar ve Eserler (Kodlama: TEFBİG – MİMİK)

T USİ – Ahlaki Nasiri  M UHASİBİ – Er-Riaye li hukuk E BUBEKİR RAZİ – Tıbb-ı Ruhani  İ BN HANBEL – Edebü’l Müfred F ARABİ – İhsau’l Ulum  M AVERDİ – Edebid-Dünya

B UHARİ – Edebü’l Müfred    İ BN MİSKEVEYH – Tezhibu’l Ahlak İ BN MÜBAREK – Kitabuz-Zühd      K INALIZADE ALİ – Ahlaki Alai

G AZZALİ – İhyau’l Ulum

 Gazzali’ye göre Halk kelami konularla ilgilenmemelidir (İLCAMU’L AVAM AN İLMİ KELAM)

 Gazzali’nin, Aristo mantığının esaslarını benimsediği eseri    (MİYARU’L İLİM)

 İslam Felsefesinin ortaya çıkmasında etkili olan kültürler (HERMES        | ANTİK YUNAN | HELENİSTİK | SASANİ | HİNT)

 “Hücceti’l İslam / Müceddit” unvanları olan filozof (GAZZALİ)

 İBN-İ MESERRE (Endülüslü filozof / Mutezile mensubu ve Bidatçı / Eseri: Risaletu’l İtibar)

 Nefsin aşamaları (EMMARE  LEVVAME  MÜLHİME  MUTMAİNNE

 RAZİYE  MARZİYE  KAMİLE)

 Hiçbir şeyin insana sahip olmaması (FAKR) | Yufka yüreklilik (RİKKAT)| Uzlaşma, Kaynaşma (ÜLFET)

 Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı eserinde geçen Kişilerin temsil ettiği Ahlaki kavramlar (HÜKÜMDAR – Adalet | VEZİR – Saadet | VEZİRİN KARDEŞİ – Kanaat | VEZİRİN OĞLU – Akıl)

 Filozoflara göre Nefsin 3 Önemli Gücü (KUVVEY-İ ŞEHEVİYYE – Arzu | KUVVEY-İ GAZABİYYE – Öfke KUVVEY-İ FİKRİYYE – Düşünme)

 İbn Rüşt’e göre İnanma eylemleri (HİKEMİ | CEDELİ | HATABİ)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.